Perge - tipy na poznávací zájezdy do Turecka

Perge - krásně zachované antické město

Perge - římské lázně Perge je další z krásně zachovaných antických měst, jež se nacházejí nedaleko Turecké riviéry.
Popravdě je co by kamenem dohodil od Antalye. Kdysi dávno lidé věřili , že město založili hrdinové účastnící se trojské války. Legendám historie nepřála a tak se zjistilo, že město bylo založeno až dávno po oné slavné válce. Pro zajímavost, Perge bylo jedním z prvních měst, kde bylo uznáno křesťanství.
Člověk zde může spatřit krásná antická sloupoví, zkrátka se o několik stovek let posune dozadu časem. Jen zavřít oči a představit si město na vrcholu krásy a rozkvětu. V dávných dobách to byl dokonce významný přístav, což docela zaráží, moře je až pěkný kousek odtud. Lodní cesta byla v průběhu dějin zasypána, takže dneska zbylo sotva pár artefaktů poukazujících na tuhle část historie.
Perge je prostě dalším z antických měst. Najdeme tu vše, co má každé správné antické město mít, od hlavní ulice, přes amfiteátr až po lázně. Upřímně řečeno, antická města jsou si dost podobná, proto nemusíte litovat, pokud navštívíte jedno a druhé ne. Tedy pokud nemáte nějaký konkrétní požadavek.
Perge je rozlehlé archeologické naleziště s vykopaným městem z římského období. Z laického pohledu to je prostě velký areál se spoustou sloupů, bran a nízkých zbytků zdí domů, to vše obklopené mohutnými, místy rozpadlými hradbami.
Asi nejpůsobivější je stavba, odkud vytékal pramen či vodovod vedoucí od městské centrální říčky s kaskádami (nyní samozřejmě suché). Většina města ještě vůbec není vykopaná, mezi hradbami pasou Turci volně krávy a kozy.
Mimo opevněné město jsou těsně vedle sebe situovány amfiteátr a stadion. Amfiteátr římského typu nabízel umístění 15.000 divákům. Podle nálezů byl bohatě zdoben, ale ornamenty bohužel podlehly času. Stadion je jedním z nejlépe zachovaných antických stadionů. Pochází patrně z druhého století našeho letopočtu. Sedadla mohla hostit asi 25.000 diváků, rozměry závodiště jsou 34 x 234 m. Na otevřené straně, kde se nenacházejí žádné řady sedadel, byla vstupní brána pro sportovce s jednou obrovskou vstupní arkádou zdobenou reliéfy a sochami známých sportovců. Z písemných pramenů se dozvídáme, že vnější prostory pod sedadly tvořila podloubí (arkády), kde každá třetí z nich byla vstupem do stadionu a zbylé arkády sloužily jako malé či větší obchůdky. Stadion a divadlo jsou vedle sebe, pro tehdejší lid byla zřejmě kultura a sport stejně důležité.
V centru města stojí dodnes zachovalý nymfeon s torzem boha řeky Mélos. Z něj tryskala voda a protékala celým městem mramorovým kanálem, který měl v pravidelných vzdálenostech výpustě. Tak se mohl každý osvěžit, ať byl kdekoliv ve městě. Podél kanálu vedly ulice dlážděné masivními kameny, v nichž jsou dodnes zřetelně vyježděné koleje.
Perge je unikátní památka na dobu před dvěmi tisíci lety. Návštěvník prochází kamennými cestami, prohlíží si zbytky vývěsních štítů, obdivuje krásu a důmyslný systém lázní. Nejlepší je však vyjít na vrchol blízkého kopce. Tam vidí celé město jako na dlani, rozlehlé a krásné, s bílými mramorovými kolonádami. Je to nezapomenutelný pohled a člověk ví, že se sem bude chtít ještě jednou vrátit.
Sloupová ulice vedoucí od jihu k severu je na každé straně široce dlážděná v délce 9 m. Ulice byla zdobena mozaikou. Na východní straně ulice jsou velice zajímavé sloupy, na kterých je od severu k jihu zobrazen reliéf Apollona, Artemis, Týché (asijské kmeny ji uctívaly coby matku bohyni) a Hestia.
Římané měli velkou zálibu v lázeňství. Ve městech byli většinou minimálně dvoje lázně: jedny pro chudé a druhé pro bohaté obyvatele města. Voda z lázní pro boháče, která již byla použita, vtékala do lázní pro chudé a byla znovu používána. Nejzámožnější navštěvovali tyto lázně v odpoledních hodinách a trávili tu dlouhý čas. Zpravidla stály jedny lázně ještě při vstupní bráně do města a byly určené pro očistu poutníků. Vstup do lázní byl ženám zakázán, přesto zde obsluhovaly právě ženy. Podlaha byla tvořena různě barevnými deskami z mramoru, které byly položeny do různých obrazců. Stěny byly obloženy mramorovými deskami.

Zájezdy se kterými můžete navštívit Perge

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz