Pergamon - tipy na poznávací zájezdy do Turecka

Pergamon s jedinečnou akropolí...

Pergamon - akropole Pergamon, případně Pergamum, byla starověká řecká obec na území Mýsie v severozápadní Malé Asii. Toto město, jež se rozkládalo na útesu vypínajícím se na severním břehu řeky Kaikos (dnešní Bakirçay), asi ve vzdálenosti 25 kilometrů od břehů Egejského moře, se stalo centrem mocného a významného helénistického království, kterému mezi léty 282 až 133 př. n. l. vládla dynastie Attalovců. V současnosti se zde nachází turecké město Bergama.
První záznam o Pergamonu pochází z roku 399 př.n.l. Město samo bylo založeno Lysimachem, dvořanem Alexandra Velikého jako jeho klenotnice. Toto bohatství později padlo do rukou Eumeniovi I. Zakladateli pergamské dynastie. On a jeho následovníci vládli západní části Malé Asie až do 2. století př.n.l., kdy město připadlo Římu.
Hlavní památky se nachází na Akropoli, 300 metrů vysokém kopci nad současným městem Bergama. Vrchol pergamské akropole, tzv. „staré město“, byl tvořen tržištěm – Horní agorou, která ležela na jižní straně, a královským palácem na severu. Mezi nimi se nacházel Velký Diův oltář, který autor Apokalypsy označil za „trůn satanův“ byl odvezen do muzea v Berlíně a jeho základy dosud zůstávají na akropoli, dále Dionýsův chrám, hexastylový dórský chrám bohyně Athény na východě, divadlo s dlouhou terasou na západě, Pergamská knihovna a velký, v korintském stylu postavený, Trajánův chrám (Trajaneum).
Nalézal se tu rovněž Heroon – svatyně, v níž byli uctíváni králové, především Attalos I. a Eumenés II. Pergamská knihovna soupeřila s knihovnou Alexandrijskou a byla druhou nejskvělejší knihovnou antické řecké civilizace.
Když Ptolemaiovci na počátku 2. století př. n. l. zastavili vývoz papíru, aby poškodili své pergamské konkurenty, vynalezli Pergamští nový materiál vhodný k uchování textů, nazývaný pergaminus či pergamena (pergamen). Pergamská knihovna prý obsahovala kolem 200 000 svitků, které však Marcus Antonius věnoval ptolemaiovské královně Kleopatře jako svatební dar.
Pergamské divadlo dokázalo pojmout 10 000 diváků a vyznačovalo se nejstrmějšími sedadly mezi všemi známými antickými divadly. V nižších patrech akropole stálo gymnasion a chrám Démétry.
„Nové město“, část Pergamu, obývaná obchodníky, řemeslníky a chudinou, se rozkládala pod akropolí, nedaleko Velké Eumenovy brány. V současnosti zaujímá tento prostor město Bergama.
Tři kilometry jižně od akropole se nacházel Asklépion, proslulá svatyně boha Asklépia. Toto místo navštěvovali nemocní lidé ze vzdálených koutů říše, aby se zde dotázali na radu Asklépiových kněží a vykonali koupel ve vodách posvátných pramenů, jež jim měly přinést uzdravení. O působivých léčivých účincích těchto lázní se ve 2. století zmiňoval i lékař Galénos.

Zájezdy se kterými můžete navštívit Pergamon

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz

Berlín - Reichstag

Berlín s průvodcem vlakem

Berlín, metropole plná kontrastů, ale zároveň město kultury a zábavy. Především milovníci umění si zde přijdou na své. Berlín nabízí velké množství galerií a muzeí všeho druhu, protikladem mohou být vysoce moderní stavby vyrůstající v současnosti na každém rohu.
Termín: 24.08.2024 - 25.08.2024     Cena od: 6990 Kč