Pamukkale - tipy na poznávací zájezdy do Turecka

Pamukkale - nejzajímavšjší přírodní útvary světa...

Pamukkale Pamuk je v turečtině vata nebo bavlna, kale je hrad. Pamukkale tedy je bavlněný hrad. Název to je přiléhavý: když se k tomuto místu přibližujete z dáli, vnímáte nejprve oslnivě bílé místo v krajině. Čím víc se přibližujete, rozeznáváte detaily bělostných travertinových útvarů. Z bezprostřední blízkosti posléze vidíte velké, jakoby z porcelánu udělané a uměle rozmístěné široké mísy, do nichž neustále přitéká a na okrajích odtéká čiročirá voda, vytvářející bohaté bělostné drapérie. Celou tuto nezapomenutelnou nádheru vytvořila sama příroda: Ze země v Pamukkale vyvěrá horká voda (35 stupňů Celsia), obsahující oxid uhlíku a rozpuštěný vápenec. Oxid uhlíku na zemském povrchu z vody vytěká, voda se ochladí a rozpuštěný vápenec sedimentuje ve tvaru nádherných travertinových formací, které pak uchvacují tisíce návštěvníků tohoto nádherného místa.
Nad záplavou zářivě bílého travertinu nacházíme na vrcholu kopce zbytky antického města Hierapole. Při pohledu na něj se nabízí myšlenka, že si vlastně římská aristokracie vybudovala na Pamukkale Karlovy Vary. Unikátní přírodní útvar tak byl doplněn stejně unikátním dílem lidských rukou.
Rozloha, kterou zaujímalo město – a zejména s ním spojená nekropole - je úctyhodná. Ze stavebních pozůstatků jmenujme zejména dobře zachované divadlo. I když jeviště je poničené, travertinová sedadla jsou stále ve vynikajícím stavu a orchestra zůstala prakticky nedotčená. Zachovala se též císařská lóže. Za divadlem se tyčí městské opevnění, dodnes lze rozeznat několik obranných věží.
V severní části města jsou zbytky byzantského kostela. Údajně stojí na místě umučení apoštola sv. Filipa, jehož památce měl být zasvěcen. Jižně jsou rozsáhlé zbytky dalšího chrámu z prvního století, jednoho z prvních křesťanských chrámů vůbec.
Pozoruhodná je také agora (u jižní brány) a gymnasium s protékajícím potůčkem. V budově bývalých lázní je muzeum, které opatruje vzácné památky z antických dob. Proto je dobré nejezdit na Pamukkale v pondělí, kdy je muzeum zavřeno.

Zájezdy se kterými můžete navštívit Pamukkale

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz