Konya - tipy na poznávací zájezdy do Turecka

Konya - město muslimských věřících

Konya Konya je město s nejdelší historií v celém Turecku. Okolí bylo osídleno již 7 000 let před n.l. Ústřední roli hrálo především ve středověku za vlády Seldžuků, kdy bylo sídlem sultanátu Rum, ovládajícího většinu území vnitrozemského Turecka. Z té doby jsou také nejvýznamnější památky města, Aladinova mešita z roku 1221 a především hrobka světce Cellaladina Runino zvaného Mevlana, zakladatele Řádu tančících dervišů. Tento řád měl také v Konyi sídlo až do roku 1923, kdy byl z území Turecka vyhoštěn. Dodnes zůstává Konya poutním místem nejen pro Turky ale i pro ostatní vyznavače Islámu a spolu se Şanli Urfou se jedná o jedno z nejortodoxnějších měst v Turecku.
V první polovině 13. století za vlády Aladina Keykubata je Konya významným kulturním střediskem. Shromažďují se zde vědci a umělci ze všech krajin Blízkého Východu. Žili tu největší osobnosti islámského světa jako Muhittin Arabi, Mevlana Celaleddin Rumi a Sadruddin Konyevi. Po rozpadu Seldžucké říše se Konya stala součástí Karamanské říše, od které bylo samotné město v roce 1467 odtrženo osmanskými armádami sultána Mehmeta Fatiha.
Světoznámí jsou tančící derviši z Konye. Je to sekta mnichů, jejichž řád založil Mevlana. Jeho učením bylo hledání dobra ve všech jeho projevech a nekonečná tolerance, láska a dobročinnost. Kritizoval otroctví a obhajoval monogamii. Prohlašoval rovnost mužů a žen. Nám, ve dvacátém prvním století se mohou zdát tyto postuláty samozřejmými, ale uvažme, že on je prosazoval ve století třináctém. Mevlana byl přesvědčen o blahodárnosti hudby a s ní spojeného tance. Tvrdil, že osvobozuje člověka od jeho vazby k zemské tíži, že mu ulehčuje oddat se boží lásce. Domníval se, že rotační pohyb je současně vnějším projevem koule a vnitřní reprezentací stavu vzrušené duše. Jeho syn přeměnil sektu dervišů do organizovaného řádu.
Dervišský tanec Mevlana je tanec, kdy se muži oblečení v krojích s roztaženýma rukama točí dokola. Pro tuto příležitost je zde i veliký palác s arénou, každý prosinec se koná velký festival.
Mevlanův klášter je umístěn na konci hlavní ulice. Kónický modrý dóm je viditelný už z velké dálky. Velký komplex budov se stal v roce 1927 muzeem a je naplněný nejrůznějšími poklady, včetně Mevlanova hrobu, v němž jeho tělo leželo po sedm století. Kamkoliv pohlédnete vidíte vyřezávané dřevěné předměty, zlaté a stříbrné poklady, dlaždice s kaligrafickými ozdobami, vzácné houně a bohaté tkaniny. Obřadní hala, cely dervišů, knihovna a kuchyně jsou v oddělených budovách.
Poblíž stojí Selimiye, mešita, kterou začal stavět Selim II. v době, kdy byl guvernérem Konyi v roce 1558. V době jejího dokončení již vstoupil na trůn. Tato mešita představuje výrazně otomanský architektonický styl.
Mezi dalšími pozoruhodnými mešitami ještě jmenujme mešitu Serefettin (stavba začala za Seldžuků, byly ale dokončena Otomany – a byla rekonstruovaná v 19. století), a Alladinovu.
V jižní části města se nachází další komplex budov, zasvěcený Sahip Atovi, kde je mešita, klášter, lázně a mauzoleum. Celý tento komplex pochází ze 13. století. Nedaleko se nachází Archeologické muzeum, v němž jsou uloženy nádherné sarkofágy.
O Konyi se – asi s nadsázkou - říká, že je to nejstarší město světa. Jisté však je, že rozhodně stojí zato je navštívit. Je doslova přeplněno památkami a poklady islámské kultury, které vám svým bohatstvím a atmosférou připomenou pohádky Tisíce a jedné noci.

Zájezdy se kterými můžete navštívit Konyu

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz