Kappadokie - tipy na poznávací zájezdy do Turecka

Kappadokie = „země krásných koní“...

Kappadokie Kappadokie (z perského slova Katpatuka, což znamená „země krásných koní“) byl ve starověku název rozlehlého území, ležícího ve vnitrozemí Malé Asie v dnešním Turecku. V dobách Hérodota obývali Kappadokové oblast táhnoucí se od pohoří Taurus směrem na sever až k Pontu Euxinu (Černé moře). Později se název Kappadokie vztahoval pouze na teritorium ohraničené na východě řekou Eufratem, na severu sousedící s pontským královstvím, na západě s Frýgií a na jihu oddělené pohořím Taurus od Kilíkie. Přesně určit rozlohu Kappadokie je však velmi obtížné. Strabón, jediný antický zeměpisec, který tuto zemi podrobně popsal, ohledně její rozlohy značně přeháněl, takže neexistují žádné relevantní prameny detailně objasňující tuto otázku.
Je hodně míst na naší Zemi, kde si člověk může připadat jako v jiném světě. Patří mezi ně i unikátní oblast v centrálním Turecku - Kappadokie. Před třemi milióny let tu mohutné sopky Hasan a Ercyies neúnavně vyvrhovaly lávu, sopečný popel, prach a další vulkanický materiál, až vznikly desítky metrů mocné vrstvy pestrých sedimentů.
Povrchové toky, dešťová vody a mráz se pak staly sochařem, který pozvolna působil na tyto usazeniny. Po statisíce let se utvářely neskutečně bizarní a pitoreskní skalní útvary, nad kterými mnohdy zůstává rozum stát. Vznikla tak skalní města, plná pyramid, věží, sloupů, varhan. Nakonec to byl člověk, který načaté dílo dotvořil. Křesťané před příchodem Turků využili členitosti krajiny a vytesali v měkkých tufech, který je svou konzistencí podobný pískovci, skutečná města. Útvary v Kappadokii pak dostaly definitivní podobu. Přitom stále lze v oblasti najít části, které jsou lidskou rukou netknuté.
K atrakcím patří údolí Göreme, Zelve a Soganli s kostely vysekanými do skály, opevněná města Uchisar a Ortahisar a divoké údolí Ihlara, poseté strobylými kostely.
Avanos, ležící na severním břehu Červené řeky je nejznámější svou keramikou. Údolí Ihlara je vzdálený kaňon plný byzantských kostelů s rytinami a malbami.

Zájezdy se kterými můžete navštívit Kappadokii

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz