Hierapolis - tipy na poznávací zájezdy do Turecka

Hierapolis - antické Svaté Místo...

Hierapolis - divadlo Jméno Hierapolis znamená Svaté Místo. Slavný historik Herodotos se zmiňuje o dvou městech, nazývaných „Hydrela“ a „Kydrara“ v souvislosti s boji mezi Řeky a Peršany (vedenými Xerxem). Tato města vznikla v makedonské době. Později, r. 190 př. kr., bylo založeno město Hierapolis za vlády Eumenese II. krále Pergama. Hierapolis bylo vybudováno podél úzké cesty karavan a vojenských výbojů. Město dosáhlo vrcholu svého rozvoje za vlády římského císaře Tiberia (r. 14 – 35 n.l.) a zaniklo po obrovském zemětřesení r. 1334.
Zvláštní pozornost si zaslouží rozsáhlá nekropole. Táhne se do vzdálenosti asi půldruhého kilometru od vlastního města. Přísná - a moudrá - pravidla ve starověku přikazovala pohřbívat za branami města. Najdeme zde náhrobky od velmi skromných a nenápadných až po ohromná mausolea, sarkofágy a pohřební památníky. Všechny jsou ovšem dávno vyloupeny, dnes v nich můžeme najít jenom hady.
Mnohé sarkofágy byly vyzdobeny jemnými reliéfy, které byly bohužel z náboženských důvodů zničeny. Tato nekropole je největší a nejzachovalejší na světě a stojí sama o sobě za návštěvu.

Zájezdy se kterými můžete navštívit Hierapolis

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz