Göreme - tipy na poznávací zájezdy do Turecka

Údolí Göreme - jedno z největších přírodních zajímavostí Turecka

údolí Göreme Údolí Göreme je jedním z nejfantastičtějších úkazů v Turecku. Po staletí zde sopečný tuf erodoval do úžasných tvarů. První křesťané zde do útesů a kuželů vytesali kostely ve tvaru kříže, stáje a domy.
Vyhloubené skalní útvary v údolí Göreme vypadají jako obrovské mraveniště. Podivné útvary tufových homolí, které se pro svou měkkou konzistenci velmi dobře hodily k hloubení jeskyní, vznikly po ukončení tamní vulkanické činnosti. Dnešní podoba údolí se vytvářela během tisíciletí povětrnostními vlivy.
Když v 6. a 7. století byly maloasijské provincie Byzantské říše v horách dnešního Turecka postiženy válečnými výpady Peršanů a Arabů, stáhlo se pronásledované křesťanské obyvatelstvo z města zmizelo doslova pod zemí: útočiště před nepřáteli našlo v ústranní údolí Göreme na Anatolské planině v Kapadocii v obrovských jeskynních městech, která byla s to přijmout od 15 000 do 60 000 lidí. Podzemní labyrinty, vytesané do sopečné horniny byly prakticky nedobytné. Studny s pitnou vodou a mnoho složitých větracích šachet umožnily obyvatelům při obležení údolí žít zcela bez spojení s okolní civilizací.
V klidnějších dobách, když se v rozeklaných roklích nezdržovala žádná nepřátelská vojska, pokračovali obyvatelé jeskynních měst ve své každodenní práci – obdělávali ovocné sady a zeleninová pole a na čas se stěhovali do lehce přípustných nadzemních obytných jeskyní, které vykopali na skalních úbočích nebo v kuželovitých bizarních tufových útvarech. Během staletí se vyvinula v údolí Görme svébytná křesťanská kultura. I když se křesťané pod vládou seldžuckých Turků, kteří vpadli do země v 11. století, nemuseli již obávat pronásledování, žili dále v údolí Göreme, které umožnilo hlavně poustevníkům a mnichům pobožný klidný život v ústraní. I dnes jsou ještě některé jeskyně obývány lidmi. Pod názvem údolí Göreme se skrývá vlastně celá řada údolí a roklí, které byly během tisíciletí vytvořeny povětrnostními vlivy po vyhasnutí celého horského hřbetu sopek.
Podle druhu sopečné horniny třpytí se údolí a rokle nejrůznějšími barevnými odstíny, od pronikavé běloby tufové horniny přes fialovou andesitu až do hluboké černé čediče. Mezi bizarními horninovými útvary na dně údolí převládá tvar pyramidového kužele z tufu. Göreme bylo osídleno pravděpodobně již v raně historických dobách. První jeskyně sice ještě představovaly primitivní obydlí, ale od 6.-7. stol., kdy se tu usídlili křesťané, vznikala v údolí umělecká sakrální architektura a nástěnné malby. Byly zde do skály vytesány všechny tvary kostelů nejrůznějších architektonických slohů známých v byzantské kultuře. Protože při tesání horniny nebylo třeba brát v úvahu zákony statiky, působí oblouky, kopule a klenby, které jsou zdánlivě nedostatečně opřeny, často až neskutečně a podtrhávají sakrální charakter prostoru.
První jeskynní kostely v Göreme měly jednoduchou architekturu: byly vytesány do skály jako obdélníkové místnosti s plochým stropem. V pozdější době vznikaly kostely s křížovými kopulemi. Nejstarší svatyní je malbami vyzdobený kostel sv. Theodora a Ürgüp. Byl vytesán v 8. století a zprvu vymalován lineárními vzory a motivy kříže jako symbolu křesťanské víry. Na medailónech lze vidět 40 mučedníků ze Sebaste, jakož i výjevy od Ježíšova dětství až k jeho zmrtvýchvstání. Na trojbarevném podkladě, který symbolizuje zemi (zelená), obzor (bílá) a nebe (modrá), je zobrazen sled figur z Nového zákona.
Mnoho z již známých podzemních měst není úplně prozkoumáno. Některé jeskyně jsou ještě i dnes obývány.

Zájezdy se kterými můžete navštívit údolí Göreme

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz