Aspendos - tipy na poznávací zájezdy do Turecka

Aspendos s úžasným římským divadlem...

Aspendos - Aspendoský amfiteátr Na břehu antické řeky Eurymedon leží zbytky významného – původně pamfylského – města Aspendos. Díky své poloze a přístupu k moři se Aspendos stal vyhledávaným vnitrozemským přístavem a kvetoucím obchodním centrem, vyvážejícím především olej, sůl a zeleninu.
Roku 486 př.kr. se stalo ústí řeky svědkem námořní bitvy, v níž byla poražena perská flotila. V roce 334 př. kr. se obyvatelé města zavázali Alexandru Velikému zaplatit 50 talentů zlata a odevzdat 4000 koní, aby odvrátili obsazení Alexandrovými vojsky.
Amfiteátr, vystavěný ve druhém století po kr., je jedním z nejzachovalejších svého druhu. Jména původců stavby jsou známa. Architektem byl Zenon, investory byli Crispinus Arruntianus a Auspicatus Titinnianus, za vlády Antonia Pia, mezi lety 138 až 161 po Kristu. Na rozdíl od řeckých amfiteátrů má římský styl (Aspendosský amfiteátr je toho příkladem) jevištní stěnu stejně vysokou jako jsou nejvyšší řady sedadel a vytváří tak uzavřený divadelní prostor o průměru téměř 100 metrů s vynikající akustikou. Jeho kapacita je asi 20 000 sedadel. Pravidelně jsou zde pořádány koncerty, lidové tance, a jsou zde hrávána nová i starořecká dramata. Bývají zde také pořádány řecko-římské zápasy. Návštěva tohoto amfiteátru zanechá v návštěvníkovi nezapomenutelný dojem.
Nedaleko Aspendoského amfiteátru je zlatnická manufaktura, kterou je možné navštívit. Při vstupu do relativně velkého objektu se vás ujme průvodce. Nabízí komunikaci prakticky ve všech světových jazycích a provede vás celou dílnou, vysvětlí pracovní postupy, které se před vámi odehrávají. Můžete vidět výrobu šperků od prvních krůčků až po závěrečné leštění. Na konci exkurze vás zavedou do vyššího patra, kde je stálá prodejní výstava klenotů. Zde je možné nechat si vyrobit šperk na zakázku. Protože to samozřejmě není práce na počkání, za tři dny vám do hotelu zdarma přivezou váš šperk.
Z ostatních pamětihodností jmenujme Akropolis, kde se nachází směsice ruin, zajímavá hlavně pro profesionální archeology. Zahrnují obrysy agory se zbytky baziliky a polokruhový oltář v odeonu.
Severně od města jsou vidět dlouhé segmenty vodovodu (aquaduktu), který přiváděl vodu do města ze vzdálenosti až 30 km. Jižně od města najdeme velice zvláštní tzv. Seldžucký most. V dobách největší slávy města byl 18 m vysoký, takže pod ním mohly pohodlně proplouvat i námořní lodě. Avšak řeka se časem zanášela pískem a přestala sloužit jako bezpečná spojnice vnitrozemí s mořem. Význam města upadal, most chátral a jeho oblouky se postupně zřítily do řeky. Turci však potřebovali přes řeku přejíždět a proto vždy spadlý oblouk nějak vyspravili. Vždy však využili nejkratší vzdálenost, takže cesta, která přes most dnes vede, je klikatá.

Zájezdy se kterými můžete navštívit Aspendos

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz