Luzern - tipy na poznávací zájezdy do Švýcarska

Luzern - klenot Švýcarska

Kapličkový most Luzern leží na břehu Vierwaldstättského jezera, které patří mezi nejkrásnější švýcarská jezera. Jezero někdy bývá nazýváno Luzernské jezero nebo složenina Vierwaldstättrsee složitě překládána jako Čtyřkantonální jezero, podle lesnatých kantonů Uri, Schwyz, Unterwalden a Luzern, na jejichž rozhraní leží. Sem k jezeru přišly v 1. st. př.n.l. keltské kmeny Rétů a Helvetiů a zvolily si zdejší kraj za svůj domov. Krátce před začátkem našeho letopočtu pronikli do středního Švýcarska Caesarovi vojáci a založili tady římskou kolonii. Jmenovala se podle Rétů Reatia, ale oblast, kde žili Helvetiové, nazývali Helvetia.
Nejstarší dějiny Švýcarska však poznamenaly další dvě zdejší hory. Jedná se o skalní masív Pilatus a horu Rigi, o které byla poprvé zmínka v letopisech r. 1353, ale to se jí ještě říkalo latinsky Regina Montium, Královna hor. Až v 17. st. dostala to zkomolené domácké jméno Rigi, ale stále je jednou z nejuctívanjších a nejnavštěvovanějších, ovšem jezdí k ní hlavně Švýcaři.
V začátku prvního tisíciletí Luzern býval malou rybářskou vesnicí. V polovině 8. st. sem přišli benediktýnští mniši, kteří opustili klášter v alsaském Murbachu a založili zde klášter sv. Leodegarda. Kolem Kláštera se začala vyvíjet obchodní a zemědělská aktivita. Jejich zásluhou se nepatrná vesnička mění ve skutečné město Lucernia. Ve středověku zde již začíná vznikat město s veřejnými budovami, tržním náměstím a hradbami.
Kapličkový most přes řeku Reuss se stal součástí městského opevnění. Je to dřevěný most pro pěší, který šikmo překračuje řeku Reuss u jejího výtoku z jezera. Je asi 170 metrů dlouhý a byl postaven původně v r. 1333. Bylo zde 112 maleb na dřevě otevřeného krovu, dílo umělce ze 17. st. Hanse Wängmanna a jeho syna Hanse Ulricha. Malby zobrazovaly historii města.
Součástí mostu je i kruhová vodní stavba věže, připomínající kapli. Díky ní dostává název Kapellbrücke. Věž plnila různé funkce, jednou sloužila jako vězení a mučírna, jindy jako archív a jeden čas přebrala roli i městské pokladnice, nyní v ní sídlí Asociace dělostřeleckých veteránů. V srpnu 1993 most úplně shořel, zachována zůstala jen Vodní věž. Během několika měsíců byl ale rekonstruován a 14. dubna 1994 znovu zpřístupněn veřejnosti.
Kostel sv. Petra stojí proti Kapličkovému mostu. Původní kostel byl postaven se založením města v r. 1178, ale pro škody způsobené stářím musel být v 18. st. přestavěn. Nárožní budova s kulatou věží je dřívější sídlo vznešené městské rodiny Guilgenů. Byla postavena na začátku 16. st.
Katedrála sv. Legera je nejvýznamnější kostel ve městě, zasvěcený luzernskému patronu sv. Leodegarovi. Původní kostel byl postaven v první polovině 8. st., druhý kostel byl postaven na jeho ruinách ve 14.st. Byl však téměř kompletně zničen při velkém požáru v r. 1633. Zbyly pouze dvě špičaté gotické věže. Nová stavba začala v r. 1634 ve stylu pozdní renesance podle plánů mnicha-architekta Jacoba Kurrera. Celá výzdoba kostela je dílem Niklause Gaislera. V kostele je působivé umístění místa pro pěvecký sbor ve střední lodi s kovovým ohrazením. Vzácná je vyřezávaná kazatelna a křesla v chóru z r. 1639. Kostelní varhany ze 17.st. jsou považovány za jedny z nejkrásnějších svého druhu. Mají 2832 píšťal. Zajímavých je také 13 vyřezávaných oltářů. Vedle stojí moderní hřbitov významných osobností.
Lví památník je nepochybně nejznámějším symbolem Luzernu. V malé zahradě je umístěno to, co americký spisovatel Mark Twain nazval „nejsmutnějším a nejdojemnějším kusem kamene na světě“. Je to památník vojákům švýcarských gard francouzského krále Ludvíka XVI., kteří byli zabiti revolucionáři v srpnu 1792 v Tuilerijských zahradách v Paříži. Masakr tehdy otřásl celým Švýcarskem. Památník vytvořil v r. 1821 sochař Lukas Ahorn podle návrhu dánského sochaře Bertela Thorwaldsena. Devět metrů dlouhá plastika umírajícího lva chránícího štít s francouzskou lilií připomíná hrdinskou smrt vojáků švýcarské gardy. Památník je vytesán z pískovce.

Zájezdy se kterými můžete navštívit Luzern

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz

Bernina Express -

Švýcarsko s výletem horským expresem

Tento zájezd vás zavede na nějkrásnější místa Švýcarska: Klášter Einsiedeln, Schwyz, Luzern, kanton Ticino, Lugano, Bellinzona, Poschiavo, Sv.Mořic. A navíc se budete moci projet horským vláčkem, který projíždí nádhernými oblastmi masivu Bernina, stoupá až pod rozlehlé ledovce, míjí modrozelená jezera a končí v Pontersiny nedaleko slavného horského střediska Svatý Mořic.
Termín: 06.06.2024 - 10.06.2024     Cena od: 8590 Kč
Bernina Express -

Švýcarsko s výletem horským expresem

Tento zájezd vás zavede na nějkrásnější místa Švýcarska: Klášter Einsiedeln, Schwyz, Luzern, kanton Ticino, Lugano, Bellinzona, Poschiavo, Sv.Mořic. A navíc se budete moci projet horským vláčkem, který projíždí nádhernými oblastmi masivu Bernina, stoupá až pod rozlehlé ledovce, míjí modrozelená jezera a končí v Pontersiny nedaleko slavného horského střediska Svatý Mořic.
Termín: 08.09.2024 - 12.09.2024     Cena od: 8590 Kč