Voronet - tipy na poznávací zájezdy do Rumunska

Klášter Voronet = "orientální Sixtinská kaple"

klášter Voronet Kronika Iona Neculce udává, že klášter založil roku 1488 Štěpán, aby tak vyplnil slib, který dal poustevníkovi jménem Danil. Ten totiž malomyslného Štěpána ujistil, že vydá-li se na tažení proti Turkům, dosáhne vítězství. Turci byli skutečně zatlačeni Štěpánovými vojsky až za Dunaj a Voronet byl za tři měsíce postaven.
Chronologicky podle doby svého vzniku patří mezi kláštery Putna a Neamt. Fascinující fresky, které ozdobily klášter v době rozkvětu za metropolity Roscy mezi lety 1547 - 50, přinesly Voronetu přezdívku "orientální Sixtinská kaple" a "voronetská modř" se ocitla v lexikonu umění hned vedle Tizianovy červené a Veronesovy zelené. Modř je vyrobená z lazuritu a nejvýrazněji z maleb září v deštivé dny, těsně před západem slunce.
Klášterní kostel byl navržen tak, aby se do něj vstupovalo dveřmi v jižní zdi. Obvykle otevřený vstup byl nahrazen vstupem uzavřeným, čímž se vytvořila nepřerušovaná plocha podél západní zdi, ozdobená jedinečným výjevem Posledního soudu, který je zřejmě nejpůsobivějším samostatným dílem malovaných klášterů.
V části pod převislou střechou se nachází vlys býků s rybími ocasy, kozorohů a jiných zodiakálních symbolů a pod nimi je znázorněn Kristus, jenž sedí na trůnu, který symbolizuje "vzdušné brány", u nichž jsou souzeni zemřelí a sečítány modlitby za jejich duše. Na obou stranách pak v předpeklí stojí Turci a Tataři, kteří tu čekají na věčné zatracení. Pod nimi čerti spolu s anděly strkají hříšníky do plamenů a k poslednímu soudu jim troubí dva andělé na alpské rohy. Jako odpověď se otevírají hroby a přicházejí divoká zvířata táhnoucí údy těch, které roztrhala (výjimku tvoří srna - symbol nevinnosti - a slon, který v Rumunsku z očividných důvodů nepředstavuje žádné nebezpečí).
Pobavit se můžete pohledem na vchod do Rajské zahrady, kde dochází k opravdové tlačenici poctivých duší.
Vlivy počasí poničily fresky na celé severní zdi, ale stále je možno odhalit obrazy Adama a Evy, narození prvního dítěte, objevení ohně, vynález pluhu a vynález písma. Nepřehlédněte ani výjev Adamova smlouva, který ilustruje mýtus, že Adam podepsal smlouvu s ďáblem.
Jižní zeď pokrývají tři kompozice - na opěrných zdech jsou to scény ze života sv. Mikuláše a sv. Jana, Rodokmen Kristův a zástup svatých a filozofů (protože věda bez náboženství je slepá), mezi nimiž je Platón namalován s rakví plnou kostí. Zdi a strop vstupního interiéru jsou vyzdobeny příklady mučednictví a zázraků.
V druhé řadě zdola na levé straně je zobrazen Eliáš v "ohnivém voze", odhodlaný pustit se silami, jimiž ho Bůh obdařil, do vymítání ďáblů. Podle místní lidové pověsti si to však Bůh se svým darem hned zase rozmyslel a omezil Eliášovy aktivity pouze na den jeho svátku.
V pravé části pochmurné chrámové předsíně a kněžiště s křížovou klenbou se nachází hrobka poustevníka Danila a fresky Štěpána, jeho ženy Marie Voichity a jejich syna Bogdana v okamžiku, kde převádějí klášter Kristu.
Klášter zanikl v roce 1786, mnišské cely se rozpadly a dnešního dne se vedle kostela zachovala pouze klášterní zvonice. Dnes zbyl z Voronetu jen malý ženský klášter.
Klášter Voronet je asi nejcennější klášter v Rumunsku.

Zájezdy se kterými můžete navštívit klášter Voronet

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz