Tomar - tipy na poznávací zájezdy do Portugalska

Tomar - historické templářské město

hrad a klášter Řádu Kristova Tomar je malé město v centrální části Portugalska, na břehu řeky Nabao, v distriktu Santarém. Bylo sídlem Řádu templářských rytířů (Kristových rytířů) v Portugalsku. Klášter a hrad, který po sobě zanechali patří k nejvýznamnějším evropským památkám a v roce 1983 byl zařazen na Seznam světového dědictví UNESCO.
Hrad a klášter Řádu Kristova je vynikající soubor architektury 12. až 16. století. Jedna z nejvýznamnějších staveb Portugalska. Kruhový kostel kláštera byl vybudován podle Omarovy mešity v Jeruzalémě, kterou křižáci mylně pokládali za Šalomounův chrám. Okno chrámu, tzv. Manuelské okno, je vrcholným díle portugalské pozdní gotiky zvané manuelský sloh nebo manueline. Pozoruhodné jsou rovněž zdobené klášterní ambity.
Nejlépe dochovaná středověká synagoga se nachází v Portugalsku. Byla postavena okolo roku 1430 a je pozoruhodná valenou klenbou na čtyřech pilířích. Bohoslužby se zde naposledy konaly roku 1497. Po vypovězení Židů ze země sloužila jako vězení, seník a sklad. Dnes zde sídlí malé židovské muzeum Museu Luso-Hebraico de Abraham Zacuto. Nese jméno významného portugalského astronoma a matematika 15. století.
Gotický kostel Santa Maria do Olival ze 13. století byl postaven jako pohřebiště templářských rytířů. V průběhu staletí byl několikrát zrestaurován, zachoval si však gotické průčelí a rozetové okno. Je zde pohřben velmistr Gualdimo Paise a další templářští mistři. Kostel svým významem daleko přesahoval Tomar - ve věku objevů byl mateřským stánkem námořníků. Podle pověsti odtud vede tajná chodba do kláštera Řádu Kristova.
Kostel Sao Joao Baptista je pozoruhodný překrásným manuelským portálem a osmibokou věží. Uvnitř je zdobená kamenná kazatelna a vynikající obrazy ze 16.století, například Poslední večeře a Stětí Jana Křtitele od Gregória Lopese (1490-1550). Na náměstí před kostelem se v červenci pořádá okázalá Festa dos Tabuleiros, slavnost pohanského původu, při níž dívky v bílém nosí na hlavách mísy s chlebem a květinami. Oproti kostelu stojí radnice ze 17. století a pomník Gualdima Paise, zakladatele kláštera.
Kaple Nossa Senhora da Conceiçao postavená v letech 1532 až 1540 architekty Joao de Castilho a Diogo de Torralva v čistě renesančním slohu a byla zamýšlena jako hrobka krále Jana III.. Zvnějšku jednoduchá stavba kontrastuje s mohutnými korintskými sloupy v interiéru. Jedna z nejkrásnějších renesančních staveb Portugalska.
Kostel a klášter Saint Iria stojí na břehu řeky u mostu Ponte Velha z 15. století. Podle legendy stojí tato renesanční kaple na místě, kde byla v 7. století umučena svatá Iria, jíž je věnován svátek Festa dos Tabuleiros. Ten se koná vždy v červenci, ale jen v sudých letech a je to určitý druh díkůvzdání za žně.
V klášterní budově kostela a kláštera Sao Francisco dnes sídlí Muzeum sirek (Museu do Fósforos). Údajně největší sbírka v Evropě obsahuje více než 40 000 krabiček.

Zájezdy se kterými můžete navštívit Tomar

Všechny poznávací zájezdy od CK SLAN tour naleznete na
poznavaci-zajezdy.slantour.cz

Sintra -

Lisabon a památky Unesco, letecky

Pusťte se do objevování Lisabonu. Města, které je protkáno řadou unikátních památek. Poznat však můžete i další úchvatná místa  - královskou Sintru a historickou Evoru. Portugalské památky  Unesco stojí za poznání!

Termín: 19.04.2024 - 22.04.2024     Cena od: 21990 Kč
Batalha -

Portugalsko - letecky

Vydejte se s námi do Portugalska. Budete uchváceni nádhernou krajinou, plážemi i divokým pobřežím Atlantiku a především úchvatnými kulturními a historickými památkami, z nichž mnohé jsou zařazeny na seznam UNESCO.
Termín: 22.05.2024 - 27.05.2024     Cena od: 27990 Kč
Batalha -

Portugalsko - letecky

Vydejte se s námi do Portugalska. Budete uchváceni nádhernou krajinou, plážemi i divokým pobřežím Atlantiku a především úchvatnými kulturními a historickými památkami, z nichž mnohé jsou zařazeny na seznam UNESCO.
Termín: 21.08.2024 - 26.08.2024     Cena od: 27990 Kč
Sintra -

Lisabon a památky Unesco, letecky

Pusťte se do objevování Lisabonu. Města, které je protkáno řadou unikátních památek. Poznat však můžete i další úchvatná místa  - královskou Sintru a historickou Evoru. Portugalské památky  Unesco stojí za poznání!

Termín: 04.10.2024 - 07.10.2024     Cena od: 21990 Kč